اهداف و چشم انداز


مقدمه:

صاحب نظران، تعاریف گوناگونی از کاریابی ارائه کرده اند، برخی آن را جریانی برای یافتن و جذب متقاضیان شغلی در سازمان، عده ای دیگر آن را جریانی برای شناخت و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در آینده و تشویق و ترغیب آنان به استخدام و سرانجام مرحله تحقیق و شناخت نیروی انسانی دارای استعداد های بالقوه و تشویق آن ها برای استخدام در سازمان می دانند.

کاریابی در واقع روشی است برای جایگزین کردن مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز برای رسیدن به هدف های آینده بنابراین باید به دو نکته مهم و اساسی توجه کرد، یکی پیش بینی و ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت ها و تخصص ها و دیگری توسعه هدف ها و برنامه های سازمان.

 زیرا موفقیت و شکست در رسیدن به هدف های سازمانی در واقع در گرو یافتن و انتخاب نیروی انسانی متعهد و متخصص است به عبارت دیگر می توان گفت که کیفیت کار یک سازمان بستگی به کیفیت منابع انسانی دارد. در حال حاضر کارجویانی که در صدد ورود به بازار کار هستند با مفهوم کاریابی آشنایی کمی دارند به همین منظور برای آشنایی بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، سایت کاریابی مرکز آموزش علمی - کاربردی قند کرج جهت مشاوره شغلی و کاریابی در طلوع سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی گردید تا بلکه بتواند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از دانش آموختگان و هم چنین ارتباط مستمر با صاحبان صنایع، شرکت ها و سازمان ها منابع کاریابی با ارزشی برای کارجویان فراهم سازد.

سایت کاریابی مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت قند کرج مصمم است به عنوان یک منبع کاریابی با دریافت رزومه کارجویان هر روز فرصت های شغلی را که با رزومه افراد مطابقت دارد در اختیار آن ها قرار داده تا به این صورت کارجویان بتوانند بخشی از جستجوی روزانه خود را با این کار آسان تر نمایند؛ در همین راستا اهداف زیر تبیین گردید.

اهداف سایت کاریابی مرکز آموزش علمی – کاربردی قند کرج:

1.ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دانش آموختگان ماهر و متخصص

2.توسعه کسب وکار و کسب فرصت های شغلی با معرفی نیروهای کارآمد و مرتبط با موضوع شغل

3.راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزشی پس از مشاوره و کسب اطلاعات مهارتی و توانمندی های کارجو

4.معرفی و به کارگماری کارجویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده فراخور نیاز دو طرف

5.مبادله اطلاعات با مؤسسات، سازمان ها و شرکت ها با توجه به امکانات در اختیار طرفین

6.ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصت های شغلی و جویندگان شغل استفاده از این اطلاعات در راستای توسعه پایدار کشور

7.تهیه برنامه های ایجاد شغل و توسعه اشتغال با استفاده از امکانات صنعت و دانشگاه

8.ارائه مشورت های شغلی و خدمات جایابی به متقاضیان

9.تأمین نیروی انسانی اعم از تخصصی و عمومی برای صنایع کشور

10.استفاده از فرصت ها و امکانات صنعت برای دانشگاه

11.ارتباط مؤثر و کارای دانشگاه با صنعت و تعامل دو طرف

12.پاسخگویی به یکی از اهداف دانشگاه و آن هم محصول نگر بودن آن

13.جلوگیری از هدر رفت منابع آموزشی و نیز نیروهای آموزش دیده دانشگاه با معرفی به کار ایشان در همان رشته تحصیلی

بدیهی است مرکز آموزش علمی – کاربردی قند کرج حفظ و نگهداری اطلاعات و هویتی دانش آموختگان را به عنوان یک اصل تلقی نموده و مانند سایر اطلاعات دانشجویان از آن صیانت و نگهداری می نماید.

همچنین امیدواریم با راه اندازی این سایت بتوانیم یکی دیگر از اهداف دانشگاه جامع علمی – کاربردی که به عنوان یک دانشگاه محصول نگر می باشد، را جامه عمل بپوشانیم.

ما بر این باوریم که دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکی از سازمان ها و نهادهای گره گشا در امر اشتغال و کارآفرینی بوده و محصول دانشگاه که همان دانشجو می باشد می تواند بدون هیچ کارآموزی و نیز نگرانی وارد عرصه کار و کارآفرینی شود.


دی ان ان evoq